Verification: 03703ab86c189f7c چاکراهای بدن - ایران دعا | بزرگترین سایت و مرجع دعا درمانی | بخت گشایی | رزق و روزی | کارگشایی

چاکراهای بدن

چاکرای اول (چاکرای ریشه)

چاکرای ریشه که در انتهای ستون فقرات کمر بیشتر تمرکز یافته است، مرکزی است که یک نور الهی سفید را متشعشع می‌کند وقتی که مراحل بالای روحانی احساس گردد. این مرکز انرژی مرکزی است برای زندگی مادی، مرکزی است که آگاهی لطیف الهی در زندگی فیزیکی ریشه می‌یابد. نتیجتا این چاکرا پایه و اساسی است برای وجود انسانی در جهان فیزیکی و اگر آن مسدود شود شما انسانی می‌شوید بدون ریشه هم در وجود روحی و هم در جسمی.
به اضای هر هفت بدن هفت چاکرا وجود داره که هر چاکرا با چاکرای معادل آن از راه خاصی مرتبط است.
به این ترتیب چاکرای ریشه با بدن فیزیکی مرتبط است.
و به همین ترتیب تا آخر.
یک ارتباط کامل بین چاکرای ریشه و بدن فیزیکی برقرار است.

چاکرای ریشه دو امکان دارد:

یکی آن امکانی است که از بدو تولد به صورت طبیعی در انسان هست
و
دیگری مدیتیشن.

پایه‌ای ترین مورد در امکان اول (امکان طبیعی) در قوای جنسی است.
هر انسانی دارای دو بعد و وجود مشترک فیزیکی و روحی است.
چاکرای ریشه شما را قادر می‌سازد که هر جا هستید وجودتان را آشکار کنید و نور حساس سفید آن ارتعاشی ساطع می‌کند که با عشق مادری کار می‌کند.
در عشق مادری دو وجود فیزیکی و روحی از یک راه رفیع با هم یکی می‌شود. در این حالت، جایی که شما می‌توانید پرستاری یک کودک را توسط یک زن تصور کنید، درخواستی از جهان فیزیکی با شکل بزرگی از عشق معنوی متحد می‌شود. این اتفاق به خاطر این برای بشر مهم است که دوره پرستاری کوتاه نیست. برای این دوره هم مادر و هم بچه، چاکرای ریشه خود را بر می‌انگیزند و توسعه می‌دهند و پاک می‌کنند، و این، امکان توسعه‌ای بنیادی را به کودک تازه متولد شده می‌دهد.
اگر دوره نگهداری بچه کوتاه باشد یا به طور کل از قلم بیافتد چه چیزی می‌تواند اتفاق بیافتد؟
کودک نمی‌تواند بدرستی قلمرو روحانی خود را درک بپذیرد و این می‌تواند کودک را بی‌قرار کند. بسیاری از کودکانی که از بیش‌فعالی رنج می‌برند این باعث بی‌قراری آنها می‌گردد این مورد از اینجا ناشی می‌شود.

وقتی مادر از فرزند پرستاری می‌کند ارتعاش چاکراهای ریشه آنها با هم مخلوط می‌شود. وقتی ارتعاش دو چاکرا ریشه باهم مخلوط بشود یک نمایش (figure) از آن به جا می‌ماند هر چه قدر چاکراهای ریشه خالص‌تر باشد این نمایش زیباتر است.

چاکرای دوم (چاکرای خاجی یا هارا)

چاکرای هارا (خاجی) نوری ارغوانی از خود ساطع می‌کند وقتی که مراحل فوق روحانی احساس گردد. ارغوانی رنگی مثل رنگ صورتی روشن یا قرمز مایل به بنفش. وقتی این چاکرا پاک باشد آنگاه شخص فقط دارای افکار مثبت می‌باشد. آنگاه افکار و احساسات منفی و کثیف نمی‌تواند به او نفوذ کند. افکار منفی مثل خودپرستی یا دشمنی و عناد. این چاکرا به طور اهم چاکرای جنسی شناخته می‌شود. میل جنسی اگر به خود پرستی نرود گناه یا کار ناپسندی نیست بلکه اگر به افکار خود پرستانه سوق پیدا کند نتیجه‌اش می‌شود سادیسم یا دیگر آزاری و … وقتی دو نفر به هم عشق می‌ورزند آنگاه نوری که ازچاکرای خاجی آنها ساطع می‌شود با هم مخلوط می‌شود.
وقتی که چاکرای خاجی خالص باشد به معنی این است که فرد به صورت مثبت زندگی می‌کند این یعنی اینکه زندگی بدون شکایت و گلگی از دیگران و سرزنش را داراست. زندگی بر اساس صداقت. این افراد دقیقا به احساس و ادراکات مثبت و منفی اشراف دارند.

چاکرای مانی پورا (شبکه خورشیدی)

این چاکرا نور آبی مایل به بنفش و همچنین طلایی از خود ساطع می‌کند. وقتی این چاکرا خالص و پاک باشد آنگاه شخص است که با مردم صلح‌آمیز رفتار می‌کند و زندگی او بدون ستیزه است، زمانی که وابستگی‌های مثبت وجود دارد و تمام ستیزه‌ها و جنگ‌ها ایست می‌کند وقتی شخص به آموختن می‌پردازد به جایی اینکه بجنگد.

وقتی دو شخص با هم دعوا می‌کنند آنگاه نور آبی ارتعاش یافته از چاکرای مانی پورای آنها شروع به تیره شدن می‌کند و وقتی این نور چاکراها با هم مخلوط می‌شود چیز منفی پدید می‌آورد.

چاکرای آناهاتا (چاکرای قلب)

این چاکرا از دیگر چاکراها مهم‌تر است. چرا که شما را قادر می‌سازد خدا، عشق پاک و همه چیز و همه کس را احساس کنید. ابراز محبت کردن دوست داشتن عشق ورزیدن؛ دلسوزی، عشق بدون قید شرط همه و همه از امکانات این چاکرا
می‌باشد.

چاکرای پنجم (چاکرای گلو)

این چاکرا نور آبی روشن را از خود ساطع می‌کند که یک نور آبی خالی نیست بلکه نور واضح و روشن آبی است. وقتی این چاکرا خالص باشد آنگاه شخص آشتی بدون لغزش درونی را احساس می‌کند.
احساس قدرت می‌کند.
قدرت نه به معنای داشتن نیرو بلکه قدرت در آسایش درونی.
وقتی که دو نفر انرژی حاصل از چاکرای گلو را باهم مخلوط می‌کنند می‌توانند با هم فعالانه صحبت کنند.
اگر یکی از آنها بخواهد بر دیگری چیره شود (منفی) آنگاه هر نور آبی ارتعاش یافته از چاکراهای مشترک شروع به کدر شدن می‌کند.

چاکرای ششم (چشم سوم)

چاکرای آجنا که چشم سوم هم خوانده

می‌شود بین دو ابرو روی پیشانی واقع است. این چاکرا مرکزی است برای روشن بینی و بینایی و ماورای زمان و فضا.
این چاکرا نور سبز روشن از خود ساطع می‌کند. وقتی دو نفر انرژی چاکرای ششم خود را با هم به اشتراک می‌گذاراند (مخلوط می‌کنند) این ممکن است اتفاق بیافتد که روشن بینی‌شان تقویت شود. اگر چاکرای آنها پاک باشد این اتفاق می‌افتد. در صورتی که چاکرای آنها پاک نباشد نور سبز شروع به تاریک و تیره شدن می‌کند و این حالت تصورات غلط و حدو حدود در فضا و زمان به وجود می‌آورد.

چاکرای هفتم (چاکرای تاج)

این چاکرا نوری زرد و طلایی از خود ساطع می‌کند. این چاکرا خرد را به نمایش می‌گذارد.
یک خرد عمیق.
وقتی دو نفر انرژی این چاکرا را به اشتراک می‌گذارند چاکرای تاج آنها با هم درگیر می‌شود و این به این معناست که نور این چاکراها با هم مخلوط می‌شود.
و وقتی این چاکراها پاک باشد ارتباط تله‌پاتیک قوی برقرار می‌کنند و خرد از یکی به دیگری منتقل می‌شود.
این‌جا دیگر کلمات نقشی بازی نمی‌کنند یعنی در صورتی که چاکراها با هم مخلوط شود این عمل اتفاق می‌افتد. وقتی چاکرای تاج یک نفر به شدت پاک باشد آنگاه نور زرد شروع به تبدیل شدن به رنگی طلایی نرمی می‌کند.
وقتی که دو نفر که چاکرای تاج آنها بسته است با هم صحبت می‌کنند نور بسیار نامطبوعی و تیره رنگی پدید می‌آید.

درباره سایت بزرگ طلسم در ایران
سایت طلسم اینفو بزرگترین مجموعه طلسم و محفل جادوگری در ایران است که طلسمات سخت و با تاثیر قوی را انجام می دهند. از جمله طلسماتی که می توانیم برای شما انجام دهیم می توان به لیست زیر اشاره کرد:
1. طلسم یهودی
2. طلسم صبی
3. طلسم هندی
4. طلسم مصری
5. طلسم ایرانی
6. طلسم عربی
7. طلسم مصری
8. و ….
طلسمات توسط اساتید در هر مذهب نوشته می شوند که همین امر باعث می شود تاثیر طلسمات 100% باشد. سایت طلسم اینفو از همه کسانی که در زمینه طلسم و جادو، فال و طالع بینی فعالیت دارند دعوت به همکاری می نماید.
هدف ما رقابت نیست، رفاقت و بر طرف کردن مشکلات کسانی است که به ما مراجعه می کنند. ما میتوانیم توسط موکلین قوی مسلمان و غیرمسلمان مشکلات شما را با طلسم و جادو حل کنیم. به اختیار شما مشکلات را موقت یا دائمی برای شما حل و فصل می کنیم.
شماره دعانویس و جادوگر قوی
شماره دعانویس و شماره جادوگر در سایت طلسم اینفو یافت می شود. برای بررسی مشکل خود با اعضای سایت در ارتباط باشید و پس از راهنمایی و مشاوره به دستور استاد اقدام و مشکل خود را بر طرف کنید.
لازم به ذکر است طلسمات کفاره و زکات دارند، به همین خاطر طلسم رایگان انجام نمی شود. طلسمات پولی بوده و باید هزینه آن را پرداخت کنید.
سایت طلسم اینفو، انواع طلسم قوی و ارزان را ارائه می دهد تا تمامی افراد بتوانند از این طریق مشکلات خود را حل نمایند.

مطلب پیشنهادی

طلسم مفتاح الکنز

طلسم مفتاح الکنز طلسمی فوق العاده قوی و کارآزموده جهت حل تمامی مشکلات،این لوح عظیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید