Verification: 03703ab86c189f7c سطح انرژیایی ورتبه بندی؟!!! - ایران دعا | بزرگترین سایت و مرجع دعا درمانی | بخت گشایی | رزق و روزی | کارگشایی

سطح انرژیایی ورتبه بندی؟!!!

سطح انرژیایی ورتبه بندی کیفی وماهیت آنها:
براساس دانش علم الاسماءسطوح انرژی وماهیت آثاروعوارض هرنامی تآثیرپذیری مستقیم دارد از سطح انرژی وارتعاشاتی نام مادر ایشان وبراین مبناء میتوان آثار وضعی هرنامی راازلحاظ این فاکتور مهم ارزیابی کرد وچهار دسته یا طبقه کلی با نام های :
1-اشرافی
2-عرفانی
3-کم درآمد
4-حادثه ساز
مشخص کرد که هرکدام از این طبقات به سه نوع فرعی عالی،معمولی،متضرر تقسیم شده وجمعآ 12طبقه را ایجاد می کنند.فاکتورهای متعددی نیاز است مورد ارزیابی واقع شود برای فهم نوع وعوارض خوب یا بد نام ها اما یکی از مهمترین فاکتورهایی مبنایی ومهم ولازم همین مشخص کردن طبقه یا به عبارتی سطوح انرژیایی نام است که درچه جهت ومدار خاص قرار گیرد که این مسآله سایر عوامل موثر را نیز در سعادت وخوش یمنی اسم هرفردتحت تآثیر قرار میدهد .واز اهمیت بالایی برخوردار است.

انتخاب نام نیكو برای فرزندان، تأثیر عمیق آن در سرنوشت و شخصیت آنان بوده باشد. البته فراموش نکنیم که انتخاب نام و یا تغییر نام برای افراد طبق قوانین خاصی در دانش علم الاسما انجام می شود تا علاوه بر همگامی ارتعاشات با هم مدار زندگی فرد نیز بر مدار خیر و برکت قرار گیرد.
حال كه به قدرت نام و تأثیر آن پی‌بردیم، این سؤال مطرح می‌شود كه مؤثرترین و قدرتمندترین نام ها كدام است و از آن كیست؟ تمام ادیان الهی و بسیاری از دیدگاه های باطن‌گرا بیان می‌كنند كه در آغاز هستی تنها آفرینش‌گر بود، و او با نام بزرگ خود هستی را آغاز كرد كه در دیدگاه های متعدد به نام‌هایی مانند اسم اعظم، صوت الهی، سر بزرگ و …خوانده می‌شود. نامی قدرتمند بزرگ كه خلقت با آن آغاز شده است.

بر طبق تعالیم بزرگترین معلم علوم باطنی، اسماء الله اصوات ویژه‌ای هستند كه از سطح بالایی از انرژی و آگاهی برخوردارند. پس زمانی كه شما كارهایتان را با نام او، كه بالاترین و قدرتمندترین نام هاست آغاز می‌كنید، این سطوح بالای انرژی و آگاهی را وارد جریان زندگی خود می‌نمایید.

همه چیز از كلمه ا… به وجود آمده، پس اگر موافق آن باشید، همه جهان چاره‌ای جز موافقت با شما نخواهد داشت. اگر قدرت عظیمی كه در نام خدا است در وجودتان منتشر شود به چیز دیگری نیاز نخواهید داشت و بر هر چیز غلبه خواهید كرد…اسماء خداوند چشمه‌های زندگی است، چشمه‌های خشكیده روح را به جریان بیندازد.

نقش اسم در زندگی:
اسمها مزاج دارند بعضی ها گرمند بعضی ها سردند
اسم در روحیات و اخلاقیات و شکل گیری شخصیت‌ افراد نقش دارد (چیرو فیلسوف)
در تحقیقاتی که در انگلیس انجام دادن متوجه شدن صداها به مولکولها شکل میدهند
دانشمند ژاپنی آقای ایموتو هم طبق آزمایشات برروی آب ثابت کرد اسم و نام بر روی مولکولها ی آب اثر مثبت و منفی میگذارد
بررسی ها نشان داد ترکیبات کلمات و صداها آثار فیزیولوژیک متعددی بر جا میگذارد (المان)
انسان سعی میکند به معنی اسم نزدیک شود
امروزه در روانشناسی انتخاب اسم برای تربیت فرزند مساله مهمی به شمار میرود
اسم در ضمیر ناخوداگاه ما نقش دارد
اسم در هستی اثر مثبت و منفی دارد مثلا کسی که اسمش رزاق است نباید بخیل باشد چون تبعات منفی در زندگیش ایجاد میشود
دراسلام به اسم خیلی اهمیت داده شده است
امام زمان (عج) ظهور کردن یکی از کارهایی که انجام میدهند تغیر اسم بعض مکانها و ……است
بعض اسمها شبیه یا مثل اسم جن ها هست (جن ها هم دارای اسم ونام هستند) انتخاب این نوع اسم برای فرزند زمینه دخالت جن ها در زندگی این فرزند را فراهم میکند (در مراجعات به بنده متوجه شدم تغیر بعضی اسمها آزار جنها را کاهش میدهد (البته این تجربه فرا فردی نیست )
امام صادق (ع) به شخصی فرمود نام تو نامی از نامهای جن است(عوض کن)
بعض از بیماریها علتش نامهای ماست
رجبعلی خیاط عارف بالله به فردی که گفت دارو برای بیماری فرزندم اثر نداره گفت از زمانی که اسم بچه را عوض کردی بیمار شد برو اسمش را عوض کن بیماریش برطرف میشود.
امام حسین ع در کربلا برای مادر جناب حر (ره) دعا کرد بخاطر انتخاب اسم زیبا برای حر(ره).
از ديرباز هم در فلسفه شرق و هم در فلسفه غرب افراد و خصوصيات رفتاری و شخصيتی و خلق و خو و حتی ويژگی های جسمی و طبعی شان را متأثر از ستارگان و صور فلكی و حالات متناظر ميان آن ها و همينطور خصيصه های فصلی ميدانند، هر انسانی در لحظه تولد با مجموعه ای از حالات و خصوصيات پا به عرصه حيات ميگذارد و طالعی برايش رقم ميخورد.
شاخص و شناسه و يكی ديگر از موارد تعيين كننده طبيعت و طالع افراد در كنار موارد اشاره شده “نام” آن ها ميباشد،
در آناليز طالع و نام دو شخص پارامترهای بسياری در مقابل همديگر قرار ميگيرند كه در اصطلاح هماهنگی و يا تضاد هر پارامتر ميتواند نقطه قوت يا ضعف باشد، حتما بسيار مشاهده كرده ايد كه بعضا دونفر تحت هيچ شرايطی نميتوانند باهم سازش و آرامش داشته باشند و يا بالعكس دو شخص ديگر مثل آهن رباجذب یکدیگرش

میشوندحتی در سختترين شرايط همديگر را پوشش ميدهند و رابطه شان دارای قوت و استحكام است،

البته اين نكته را بدانيد كه داشتن خصوصيات يكسان به معني نقطه قوت نيست…
اصلا!
اگر بخواهيم اصطلاحي بكار ببريم ميتوان گفت كه بايد خصوصيات و پارامترهاي مختلف هماهنگي داشته و بالانس باشند.
هر جز و خصيصه در بعدي از زندگي نمود دارد
اين موارد در رابطه پدر و مادر و فرزندان و همسر،همه و همه تأثير گذار است
(سلامتي،موفقيت،خلق و خو،صحت جسمي،پول و ثروت،شغل و بسياري ديگر)

)

برمبنای عدد نام شخص و مادرش افراد را به چهار دسته اصلی و يا به عبارتي 12 دسته فرعی تقسيم ميكند .قوانين علم اسامی حاکی از اين است كه نام هر شخص تاثير مستقيم بر شكل گيري شخصيت و سرنوشت وي دارد و نوع زندگي شخص را تعيين ميكند

تفسیر اسامی اشرافی:

این فرد می تواند در طبقه ای از اجتماع قرار گیرد که مرفه و ثروتمندند، برخی رفاه و ثروت را به طور باد آورده به دست آورده اند و بعضی پس از اندکی زحمت ولی در نهایت در طبقه ی مرفهی هستند.

معنای ثروت : ثروت یعنی سلامتی، سقفی بالای سر، دو وعده غذای خوب، قتلی ندیده، تصادف ناجور ندیده و زندگی خوبی داشتن. این بالاترین ثروت هاست.

تفسیر اسامی عرفانی:

این افراد در طبقه ای از اجتماع قرار دارند که بیشتر معنویت در اطراف آن دور می زند. گرچه می توانند از مادیات هم به دور نباشند.

تفسیر اسامی کم درامد یا معمولی:

این طبقه ای است که افراد در آن به سختی و با زحمت زیاد امرار معاش می کنند. ممکن است از زندگی مرفهی برخوردار باشند، ولی فراهم آوردن آن برای آنها پر زحمت و مشکل خواهد بود.

تفسیر تیرانداز :

این افراد تیر انداز هستند. آنها انسان های بدی نیستند ولی موج آنها آنگونه است که برای بقیه موج منفی می فرستند. به این افراد حاثه ساز نیز می گویند. این افراد در مقابل اهداف، برنامه ها و امور روزانه ی خود با مشکلات بسیار برخورد می کنند و در تصمیمات، جلوی پایشان سنگ هایی انداخته می شود و هر کاری را شروع می کنند موانعی بر سر آنها ایجاد می شود. در بعد دیگر این افراد می توانند خود منفی باشند و حضور آنها در جمعهایی می تواند باعث ایجاد موانعی برای حاضران گردد. پس یا خود منفی هستند یا نیروهای غیبی منفی به سراغشان می آید این افراد بهتر است اسم خود را عوض کنند.

حادثه سازها :

افرادي هستند كه “غالبا” تا كودكند مدام مريض ميشوند يا دندان كروچه و ناخن جوي دارند يا از خواب ميپرند و….اينها كساني هستند كه براحتي موجودات غير اورگانيك نظير جنيان را بخود جذب ميكنند و گاها مسخر جنيان ميشوند و غالبا بخاطر نفوذ جنيان و همچنين طبيعت شكل گرفتن حس آنها اين افراد حس ششم خوبي دارند افراد حادثه ساز غالبا زود چشم ميخورند از همان كودكي تا بعد مدام بدبياري نصيبشان ميشود و عموما در سه حوزه ي سلامتي – اشتغال وكسب وكار – و ازدواج با مشكل مواجه ميشوند. غير ممكن است كه انساني كه نامش دردسته ي حادثه ساز است در يكي از اين سه حوزه دچار مشكل نشود و اقلا از يكي از اينها ضربه ميخورند. اين افراد دائما يك بيماري را بدنبال خود يدك ميكشند.
متاسفانه تصادف و جوانمرگي در افراد حادثه ساز بيشترين تعداد آمار را نشان ميدهد.
زندگي اين افراد غالبا بي بركت خواهد بود.
دست افرادي با نام حادثه ساز براي ديگران نمك دارد ولي براي خودشان اصلا نمك ندارد.
اين افراد ممكن است از لحاظ مالي درآمد بالايي هم داشته باشند ولي غير ممكن است كه ضرر ندهند ويا مالباخته نشوند و يا پولشان را افراد ديگر بگيرند و پس ندهندو.. غالبا پولي كه درميآورند بركت نداشته و زود نابود ميشود.
شراكت با اين افراد هميشه موجب ضرر و ازدواج با اين افراد هميشه با اختلال مواجه خواهد بود و ممكن است اقلا در يكي از سه حوزه ي سلامتي و وضعيت مالي و همچنين تفاهمات بين زن وشوهر و فرزندان و ديگر افراد خانواده اختلال ايجاد كند. احتمال طلاق و جدايي در اين افراد بسيار بالاست و موارد بسياري به ما گزارش شده است.
بروز اختلال در باروري اين افراد احتمال ميرود و چه بسا بچه دار نشوند چرا كه بسياري از موارد ناباروري در خاواده هاييست كه زن يا مرد يا افراد درجه يك آنها حادثه سازند.
اگر يكي از افراد خانواده از خواهر وبرادر وهمسر وفرزند و مادر وپدر (خصوصا پدر و مادر) حادثه ساز باشند ديگر افراد خانواده بالاخص كم درآمدها و عرفانيها بخصوص افرادي كه در دسته هاي متضرر قرار دارند در يكي از حوزه هاي ذكر شده(وضعيت مالي-سلامتي- ازدواج وتفاهمات خانوادگي) قطعا آسيب ميبينند. ورشكستگي والدين يكي از احتمالات بالاي وجود حادثه ساز درخانواده است.
واگر تعداد حادثه سازها دو نفر باشد وضعيت خطرناكتر خواهد شد و اگر خداي ناكرده نامهاي حادثه ساز موجود در خانواده به سه نفر يا بيشتر برسد خطرات بسيار زياد مالي وجاني گريبان گير خود افرادحادثه

ساز وبستگان درجه يكش خواهد شد.
افراد حادثه ساز بيشترين استعداد را براي اعتياد دارند وبسياري از معتادان در اين دسته قرار دارند اعتياد در سه حوزه ي مواد مخدر – مشروبات الكلي – و خودارضائي. … افسرگي و مشكلات روحي ورواني نيز در اين دسته نام زياد ديده ميشود.
البته افرادي كه دسته هاي كم درآمد و عرفاني قرار دارند اگر دركنار اسم حادثه آفرين قرار بگيرند بيشترين خطر براي ابتلا به اعتياد و افسردگي و… آنها را تهديد ميكند.

روم بود که همسر حضرت امام حسن عسگری علی السلام گشت و نامش به یکی از نام گلهای فارسی به “نرجس” نام گرفت و مادر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شد. جالب اینجاست که وقتی نرجس را به حروف ابجد محاسبه میکنیم به عدد “313” میرسیم. این عدد شما را به یاد چه چیزی میاندازد؟ چه رمزی در این تغییر نام بوده است؟
طبق قوانین علم اسامی و تجربیات ما اقلا 60 تا 70 درصد زندگی ما تحت تاثیر نامی است که بآن صدا زده میشویم.نام ما همچون ظرف ماست که اگر آن ظرف کوچک باشد هیچگاه نمیتواند پذیرای رشد وپیشرفت و ترقی صاحب نام باشد. هر چه ظرف بزرگترباشد مظروف بیشتری را در خود جای خواهد داد.
یکی از حقوقی که فرزند بر گردن پدر دارد انتخاب نام نیکوست و فرزند میتواند در قیامت جلوی پدر ومادر خود را بگیرد و مواخذه کند که چرا این نام را برای من انتخاب کردید!!
حال از خود بپرسید نامی که اینقدر با ما اجین است و همیشه با ما همراه است دراین عالم پر رمز و راز آیا میتواند تاثیری در زندگی ما نداشته باشد؟؟
تا به حال متوجه شده‌اید افرادی كه نام هایی یكسان دارند، دارای خصوصیت اخلاقی یا شخصیتی مشترك هستند و یا بعضاً رفتارهای مشابهی دارند؟ آیا می‌دانید نامی كه به شما داده‌اند روی شخصیت شما تأثیرگذار بوده است؟ پیشینیان كه دانسته‌هایشان براساس خرد و حكمت باستان بود، دریافته بودند كه حروف و اعداد اسرار و رموز پنهان و تاثیرات خاصی دارند. در آغاز و در بسیاری از و فرهنگ ها و مذاهب، نام ها به عنوان ابزاری جهت رشد و بستری برای تكامل شخصیت ها بوده‌اند. مطمئناً نام ها همواره مفاهیم ساده و روانی جهت برقراری ارتباط و مشخص شدن هویت شخص هستند، با اینحال مردمان قدیم در گذشته به خوبی فهمیده بودند كه هر اسمی فركانس انرژی خاصی را با خود حمل می‌كند كه بر زندگی حامل اسم بسیار تأثیرگذار است.
این تأثیرگذاری را بسیاری از تمدن ها و ملل در نقاط مختلف كرة زمین دریافته و مورد استفاده قرار داده‌اند. به عنوان مثال بومیان امریكا سنت جالی داشته‌اند، كسانی كه یك مقطع از زندگی را تمام كرده و وارد فاز مهم دیگری از زندگی می‌شده‌اند، نام خود را عوض می‌كردند.
در برخی قبایل سرخپوستی نیز بعضی افراد دو نام داشتند، یكی از آنها هرگز به صورت عمومی آشكار نمی‌شده، علت اصلی هم قدرت موجود در آن بوده كه می‌توانسته به شخص دیگری منتقل شود. در قرن هفدهم هم اروپائیان با استفاده از آناگرام، روش به هم ریختن حروف یك كلمه و ساخت كلمات جدید از روی آن، به این نتیجه رسیده‌اند كه با به هم ریختن نام اشخاص می‌توان به كلمه‌ی برای بررسی شخصیت فرد دست یافت. مثلاً پت مستعد و باهوش است. گرتا بزرگ است و دورا هم مانند جاده همیشه در سفر است. برخی از اسكیموها وقتی پیر می‌شوند برای خود اسم جدیدی انتخاب می‌كنند، و امیدوارند كه با اسم جدید نیرو و توان تازه‌ای به آنها داده شود. در اندونزی نیز پس از تحمل یك دروه رنج و ناراحتی شدید و طولانی یا بیماری سخت اسم خود را عوض می‌كنند، آنها معتقدند كه با این كار شیطان را برای پیدا كردن مجددشان گیج می‌كنند و این آشفتگی باعث می‌شود كه اندوه و حزن دیگر آنها را پیدا نكند.
در مذاهب گوناگون و كتب مقدس نیز مثال هایی در این زمینه وجود دارد. در انجیل شخصیت های بسیاری هستند كه با تغییر مكان و موقعیت از محلی به محل دیگر یا پایان یافتن یك دوره رنج ومحنت نامشان تغییر كرده است(مسیح، می‌دید كه شعمون نبی اعتماد به نفس زیادی ندارد، نام اور ا به پیتر تغییر داد) سارایی در سن 90 سالگی، پس از تحمل سال ها نازایی، نام خود را به ساره تغییر داد. در سنت یهودیان، تا به امروز هم وقتی كسی از بیماری طولانی رنج می‌برد، نامی برای او انتخاب می‌شود به این امید است كه فركانس انرژی نام جدید او را برای زندگی تازه و سرشار از سلامتی كمك كند.
به هر حال چه این اعتقادات وسنت ها به طور كامل درست و واقعی باشند و چه در طول سالیان بسیار دستخوش تغییر یا آمیخته به خرافه شده باشند، وجود این عقاید مشترك در بین ادیان و ملل گوناگون، نشان دهندة این است كه اقوام گذشته خوبی از قدرت كلمات و تأثیر نام روی سرنوشت، شخصیت و حتی وضعیت فیزیكی افراد آگاه بوده‌آند.

نام ها، فركانس های انرژی:
هر یك از حروف الفبا دارای فركانس خاصی از انرژی است و نام ها نیز كه مجموعه‌ای از حروف می باشند، خود دارای فركانس های ویژه‌ای هستند. آگاهی نیز در واقع فركانس های اون

انرژی است كه ذهن آنها را دریافت می‌كند. همچنان كه با تغییر سطح هوشیاری و آگاهی، فركانس امواج مغزی نیز تغییر می‌كند.
كودكی كه تازه بدنیا آمده ذهنیتی ندارد. این طور به نظر می‌رسد كه با انتخاب نام برای او، به طور مداوم فركانس های خاصی از انرژی به مغز او فرستاده می‌شود، سلول های مغز تحریك شده و در نهایت الگوهای ذهنی شكل می‌گیرند كه این الگوها قسمتی از شخصیت فرد را می‌سازند و شاید یكی از دلایل توصیه پیامبر اسلام درمورد

حادثه آفرین ها

افرادی هستند که غالبا تا کودکند مدام مریض میشوند یا دندان قروچه و ناخن جوی دارند یا از خواب می پرند ….، افراد حادثه آفرین غالبا زود چشم می خورند، از همان کودکی تا بعد مدام بدبیاری نصیبشان می شود و عموما در سه حوزه سلامتی، اشتغال و کسب و کار و ازدواج با مشکل مواجه می شوند.
غیر ممکن است که انسانی که نامش در این دسته قرار می گیرد در یکی از این سه حوزه دچار مشکل نشود و حتما ار یکی از اینها ضربه می خورد. این افراد دایما یک بیماری را به دنبال خود یدک می کشند.
متاسفانه تصادف و جوانمرگی در افراد حادثه آفرین بیشترین آمار را نشان می دهد.
زندگی این افراد غالبا بی برکت خواهد بود
این افراد ممکن است از لحاظ مالی درآمد بالایی داشته باشند ولی غیر ممکن است که ضرر ندهند، مالباخته نشوند و یا پولشان را افراد دیگر بگیرند و پس ندهند. غالبا پولی که این افراد در می آورند بی برکت بوده و زود نابود می شود.
شراکت با این افرادهمیشه موجب ضرر و ازدواج با این افراد همیشه با اختلال مواجه خواهد بود و ممکن است لااقل در یکی از سه حوزه سلامتی، وضعیت مالی و همچنین تفاهمات بین زن و شوهر و فرزندان و دیگر افراد خانواده اختلال ایجاد کند. احتمال طلاق و جدایی در این افراد بسیار بالاست و موارد بسیاری به ما گزارش شده است.
اگر یکی از اعضای خانواد بخصوص پدر و مادر حادثه آفرین باشند، دیگر اعضای خانواده بخصوص افرادی که در دسته متضرر قراردارند قطعا آسیب هایی می بینند. ورشکستگی والدین یکی از احتمالات بالای وجود حادثه آفرین در خانواده است و اگر تعداد این افراد در خانواده به دو یا سه نفر برسد خطرات بسیار زیاد مالی و جانی گریبان گیر خود افراد حادثه آفرین و بستگان درجه یکشان خواهد شد.
افراد حادثه آفرین بیشترین استعداد را برای اعتیاد دارند و بسیاری از معتادان در این دسته قرار دارند ( اعتیاد در سه حوزه مواد مخدر، مشروبات الکلی و خود ارضایی) ، افسردگی و مشکلات روحی روانی نیز در این دسته زیاد دیده می شوند.
بسیاری از افرادی که مبتلا به بیماری های صعب العلاج نظیر سرطان، صرع، ام اس، میگرن و تشنج و … هستند نیز یا خود حادثه آفرینند و یا در خانواده ای زندگی می کنند که لااقل یک حادثه آفرین وجود دارد.

کم درآمد ها

افرادی که نامشان در دسته کم درآمد قرار دارد معمولا جزء طبقه کم درآمد جامعه قرار میگیرند .

البته کم درآمدی در اینجا معنای خاصی دارد.
کم درآمد به کسانی گفته می شود که درآمدشان کمتر از زحمتی است که می کشند. این افراد همیشه زحمت کار بدوششان است و کمتر از میزان فعالیتشان کسب درآمد می کنند. این افراد هر گاه قصد کار و فعالیت اقتصادی بزرگ و پردرآمدی را می کنند، یا در همان ابتدای کار موفق به انجامش نمی شوند و یا شدیدا زمین می خورند. یعنی لقمه بزرگی نمی توانند بردارند.

این افراد به هیچ وجه نباید ریسک کنند و کار سنگینی انجام دهند، چراکه نامشان ظرفیت پذیرش درآمد سنگین را ندارد و قطعا زمین می خورند. بهترین های این دسته کم درآمدهای عالی یا خوش اقبال هستند که وضعیتشان بهتر از کم درآمدهای عادی و متضرر است.
در این طبقه افرادی هستند که از اشرافی ها هم وضعیت مالی بهتری پیدا خواهند کرد، چون نامشان منطبق با اعدادی خاص و ویژه و برابر با برخی از اسامی قدرتمند خداوند عزوجل می باشد.

اشرافی ها

صاحبان این دسته از اسامی که معروف به اشرافی هستند خودبخود استعداد جذب ثروت و پول را دادرا هستند و همچنین خداوند عزیز طبق حکمت و قوانین حاکم بر هستی در این دسته از اسامی استعداد جذب معنویات و عرفان و متافیزیک را نیز قرارداده است و این به این معنی است که دسته اشرافی که بهترین دسته اسامی هستند، هم نیروی جذب ثروت را دارند و هم مستعد عرفان و متافیزیک و کسب علم می باشند، یعنی تمام خصوصیات عرفانی ها را دارا هستند، اما بیشتر از اینکه جاذب معنویت و عرفان باشند جاذب ثروتند.
برای این افراد از در و دیوار پول میبارد. دست به خاکستر بزنند طلا میشود. اصولا در هر کاری که قدم می گذارند موفق می شوند و پیشرفت می کنند.
برای اشرافی ها رسیدن به جایگاه اجتماعی و مالی بالا انتظار می رود،
البته وجود حادثه آفرین در خانواده این افراد ، این موارد مثبت را تحت الشعاع قرار می دهد.
کلا هر یک از دسته های اسامی یکسری خصوصیات مثبت و خوب دارند و یکسری خصوصیات منفی و بد. این دسته هم گرچه بهترین

دسته است و ایمنی بهتر و بیشتری از دسته های دیگر دارد اما معمولا افرادی که نام اشرافی دارند کله شقی و لجبازی خاص خود را نیز دارند.
این افراد به شرطی موفق می شوند که در تمام کارهایی کا میخواهند انجام دهند با اهلش مشورت کنند و الا با ضرر مواجه خواهند شد. کله شقی و خودرایی این افراد معمولا کار دستشان می دهد.
چه بسار افرادی که تخصص، ظاهر و کلاس و … برای پول درآوردن و رشد ندارند و صرفا بخاطر اینکه نامشان اشرافی و نام بسیار خوبی است خود بخود جاذب ثروت هستند و در شغل خود بسیار عالی کسب درآمد می کنند.

و اما دسته اشرافی متضرر یکی از بدترین دسته های اسامی بخصوص برای آقایان است، اشرافی متضرر جاذب ثروت است ولی مدام مال و اموال خود را به باد می دهد و در مسیری قرار می گیرد که مال خود را از بین می برد. این دسته عموما پول به باد بده، کله شق و لجباز هستند و همین خصوصیت زندگی آنها را خراب می کند.

و در خانم های اشرافی متضرر اگر در خانواده شان حادثه سازی وجود داشته باشد احتمال ناباروری یا اختلال در سیستم باروریشان دیده شده است.

عرفانی ها

افرادی که در دسته عرفانی هستند خود بخود در مسیر عرفان، کسب معرفت و علم و دانش قرار می گیرند و چون مستعد عرفان و متافیزیک هستند به این امور علاقه مند خواهند شد و اگر شرایط پیرامونشان مهیا باشد و در این مسیر قدم بردارند بسیار موفق خواهند شد.
همانگونه که ذکر شد این افراد بیش از اینکه استعداد جذب مال و ثروت را داشته باشند مستعد جذب معنویات هستند اما در امور مالی هم هر چه به سنشان افزوده میشود پله پله بالا می روند.

این دسته و دسته بعدی که اشرافی ها هستند غالبا تا آخر عمر حتی اگر راه را بخطا روند بالاخره نقطه عطفی پیدا خواهند کرد و در مسیر حقیقت قرار خواهند گرفت. قرار گرفتن استادی در مسیر زندگی این افراد برای دستگیری از این افراد امری طبیعی است.

افرادی که در دسته عرفانی عالی قرار می گیرند سیر رشدشان از لحاظ مادی و معنوی بهتر از دسته های عادی و متضرر است و زودتر به موفقیت های مادی و معنوی دست پیدا خواهند کرد.

افراد متضرر عرفانی بشدت در معرض خطر از حادثه آفرین های پیرامون خود هستند. عرفانی های متضرر معمولا این شاخه به آن شاخه می شوند، چند صباحی به کلاس گلدوزی میروند و نیمه کاره رها می کنند و بعد از آن به کلاس خیاطی و … در آقایان نیز همینگونه است. این افراد مدام شغل و رشته و … عوض می کنند و معمولا به جایی هم نمی رسند و اگر هم رسیدند و این شاخه به آن شاخه نشدند خودشان خوب میدانند که بر خلاف میل باطنیشان عمل کرده و می کنند.

لیست نمایش ومقایسه درصد میزان جذب ارتعاشات مثبت وسازنده وایجاد شانس مادی ومعنوی ورفاه برای طبقات ۱۲گانه انرژیایی نام ها:

هرنامی از لحاظ فاکتورهای متفاوتی مانند معیشت،سلامتی،روابط وتفاهمات اخلاقی،پاقدم مالی،طالع کاروازدواج وزندگی،ارتعاشات شهر سکونت،ارتعاشات سازنده معنوی واخلافی وشخصیتی افراد وسایر موارد موءثر درکیفیت زندگی افراددرهریک از این مقوله ها ارتعاشاتی با درجات متفاوتی از سعد ومثبت وسازگاری یا ناسازگاری ومنفی ونحسی ایجاد میکند مثلآ ممکن است نامی در سلامتی ارتعاشات مخرب وبیماری زا داشته باشد ولی در طالع ازدواج پرخیر وسعد باشد یا برعکس.

حالا ما دراینجا آمده ایم فقط از بعد یا فاکتور مدارهای انرژیایی ۱۲گانه نام ها که یکی ازمهمترین وشاخص ترین فاکتورهای تآثیرگذار در شکل کلی طالع اسمی افراد را تشکیل میدهد این موضوع را بررسی وقیاس کرده ایم از نظر درصد جذب ارتعاشات وانرژی های سعد ونحس یا مثبت ومنفی هریک از طبقات (که این درصدها البته نه اینکه مطلقآ دقیق تمام باشد نه ،اما معیار نسبتآ نزدیکی است به
واقعیت امر ونسبت سطح انرژی  بین طبقات راتا حدامکان با یکدیگر قیاس میکند

1-اشرافی عالی: بین 94 تا 100درصد
2-اشرافی معمولی:بین 88تا94درصد
3-اشرافی متضرر:بین82تا88درصد

(این درصد ازجنبه مالی دراین طبقه متفاوت وبین 52 تا58 درصداست)
4-عرفانی عالی:بین76 تا82درصد
5-عرفانی معمولی:بین70تا76درصد
6-عرفانی متضرر:بین64تا70درصد
(این درصد ازجنبه مالی دراین طبقه متفاوت وبین58تا64درصداست)
7-کم درآمدعالی: بین 58تا64درصد
8-کم درآمدمعمولی: 52تا58 درصد
9-کم درآمدمتضرر:بین46تا52درصد
10-حادثه سازعالی:40 تا46درصد
11-حادثه سازمعمولی:35تا40درصد
12-حادثه سازمتضرر:30 تا35درصد

نحوه محاسبه نام افراد:
طبق این جدول اعداد حروف اسامی را میتوانید محاسبه کنید.

مطلب پیشنهادی

و شرافت و سرنوشت اشخاص)

و شرافت و سرنوشت اشخاص) علم اسا می و ازدواج (تاثیرات نام زوجین در شکل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید