Verification: 03703ab86c189f7c تکنیک ﺟﺎﺩﻭﻳﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ۸ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ - ایران دعا | بزرگترین سایت و مرجع دعا درمانی | بخت گشایی | رزق و روزی | کارگشایی

تکنیک ﺟﺎﺩﻭﻳﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ۸ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ

تکنیک ﺟﺎﺩﻭﻳﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ۸ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﺁﺏ ،ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻼﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻨﻴﺪ :

۱- ﻟﻴﻮﺍﻥ ﺍﻭﻝ ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺻﺒﺢ:
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ، ﺳﭙﺎﺱ ﺗﻮﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﻠﻮﻉ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺭﺍ ﻫﺪﻳﻪ ﺩﺍﺩﯼ ، ﻗﻮﻝ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﻭﻡ ﻣﻬﺮﯼﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ، ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﻚ ﻛﻦ ،ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻜﺎﺭﯼ ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻢ

۲- ﻟﻴﻮﺍﻥ ﺩﻭﻡ ، ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻩ ﺻﺒﺢ :
ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯽ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ، ﭘﺎک ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻢ

۳- ﻟﻴﻮﺍﻥ ﺳﻮﻡ ، ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻇﻬﺮ:
ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻛﺮﺩﻩ ﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻡ

۴- ﻟﻴﻮﺍﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﻫﺎﺭ:
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﭙﺎﺱ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﻛﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﻴﺪﯼ ، ﺧﺰﺍﻧﻪ ﯼ ﻏﻴﺐ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﻦ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﮕﺸﺎﯼ

۵- ﻟﻴﻮﺍﻥ ﭘﻨﺠﻢ ، ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﻋﺼﺮ:
ﻋﺸﻘﯽ ﺍﻟﻬﯽ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﺮﺍ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ

۶- ﻟﻴﻮﺍﻥ ﺷﺸﻢ، ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﻋﺼﺮ :
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﻛﻪ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻡ ، ﻣﻮﻓّﻘﻴّﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻴﺰﻧﺪ

۷- ﻟﻴﻮﺍﻥ ﻫﻔﺘﻢ ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺎﻡ:
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ، ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ

۸- ﻟﻴﻮﺍﻥ ﻫﺸﺘﻢ ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ:
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ، ﺳﭙﺎﺱ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﻳﻪ ﺩﺍﺩﯼ ، مردمان ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺧﻮﺩﺕ ﺣﻔﻆ ﻛﻦ ﻭ ﺻﻠﺢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ، ﺣﺎﻛﻢ ﻓﺮﻣﺎ. ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺳﭙﺎﺭﻡ، ﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻥ.
ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﻳﻪ ﺑﺪﻩ ، ﻛﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ…

‏ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻼﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ۸ ﻟﻴﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺑﻤﺪﺕ ۲۱ ﺭﻭﺯ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻴﺘﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ…

مطلب پیشنهادی

سطح انرژیایی ورتبه بندی؟!!!

سطح انرژیایی ورتبه بندی کیفی وماهیت آنها: براساس دانش علم الاسماءسطوح انرژی وماهیت آثاروعوارض هرنامی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید