Verification: 03703ab86c189f7c تعبیر خواب پیدا کردن طلا و جواهر - ایران دعا | بزرگترین سایت و مرجع دعا درمانی | بخت گشایی | رزق و روزی | کارگشایی

تعبیر خواب پیدا کردن طلا و جواهر

تعبیر خواب پیدا کردن طلا و جواهر

تعبیر خواب پیدا کردن طلا و جواهر – تعبیر پیدا کردن پول در خواب
تعبیر خواب پیدا شدن و یا پیدا کردن بسته به جسمی که پیدا کرده‌اید متفاوت است.

به عنوان مثال پیدا کردن طلا و نقره بیانگر ضرر و زیان است.

اما پیدا کردن پول در خواب بیانگر این است که در ابتدا مقداری نگرانی ولی پس از آن با شادی فراوانی روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب از دیدگاه روانشناسی یونگ

خواب‌هایی که در مورد پیدا کردن دیده می‌شوند نشان دهنده کشف، درک، آگاهی از جنبه‌ای از وجود و یافتن توان استفاده از آن است.

به طور مثال ممکن است فردی دائما در رنج حاصل از وضعیت گذشته یا کنونی خود باشد

و بعد راه رهایی از این رنج را روزی پیدا کند اما از اینکه چگونه به این مهم دست یافته است آگاه نباشد. رویا تلاشی برای کسب این آگاهی است.

همچنین ممکن است در رویا ناخود آگاه به ایده‌ای نو دست پیدا کنید.

تعبیر خواب پیدا کردن

لیلا برایت می‌گوید:

اگر خواب ببینید که چیزی را پیدا می‌کنید، نشانه‌ی آن است که باید در کارها تلاش بیشتری بکنید تا به موفقیت برسید.

لوک اویتنهاو می گوید :

یافتن چیزی : سود

آنلی بیتون می گوید:

چیزی را پیدا می کنید : شکست و ضرر در کارها.
یک شیء قیمتی را پیدا میکنید : بدشانسی بزرگ در کارها.
دیگران اشیاء قیمتی پیدا میکنند : خجالت و اندوه.
یک شخص برهنه را پیدا می کنید : یک شغل جدید در انتظار شماست .
شخصی را که در جنگل گم شده پیدا میکنید : آینده شما بسیار مغشوش خواهد بود.
یک بچه پیدا میکنید : یک محکمه بسیار پیچیده در پیش دارید.
یک درخت پیدا میکنید : یک زندگی توأم با فساد.

تعبیر خواب یافتن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی درخواب بیند که دو چیزی یافت از یک جنس حج و عمره بود.
اگر ده چیز بود مال است.
اگر به عدد سی بیند نصرت بود.
اگر هزار بود بهتر است و هر چند بیشتر بیند نیکوتر بود.
اگر دید که در کوه معدن زر یافت ولایت یابد.
اگر دید که معدن نقره یافت زنی با جمال خواهد.

تعبیر خواب پیدا کردن پول

لیلا برایت می گوید:

پیدا کردن پول در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که در مقابل مشکلات مقاومت می‌کنید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر دیدید که در آشغال پولی پیدا کرده‌اید، نشانه‌ی آن است که دزدها کیف پولتان را از شما می‌دزدند.
اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده‌اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن را می‌کند، نشانه آن است که در اثر مداخله یکی از دوستان در کارهای شما، زیان سختی خواهید دید.

اگر در خواب پول پیدا کنید، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک، شادمانی فراوانی خواهید داشت.

پیدا کردن پول خرد در خواب، نشانه پیشرفتن امیدها و آرزوهای شما به شکل دلخواه است.

تعبیر خواب پیدا شدن جواهر

آنلی بیتون می‌گوید:

پیدا کردن جواهر در خواب، نشانه پیشرفت سریع و درخشان در کارهای مورد علاقه است.
پیدا کردن سکه نقره در خواب، نشانه آن است که برای آرامش فکری و راحتی خود، اطرافیان را نادیده می‌گیرید.

تعبیر خواب پیدا کردن طلا

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا (نه به ارزش آن) مالش از بین می‌رود و زیان می‌بیند. نوشته‌اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می‌شود یا تاوان می‌دهد.

لوک اویتنهاو می گوید:

یافتن طلا: دریافت ارث
جستجوی طلا در دل خاک: خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد

آنلی بیتون می گوید:

طلا یا نقره یا پول پیدا میکنید : ازدیاد نگرانی و اضطراب .

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر

 

لوک اویتنهاو میی گوید:

یافتن انگشتر: اختلاف

مطلب پیشنهادی

دعای بستن زبان از راه دور

دعای بستن زبان از راه دور  در اینجا می خواهیم در مورد دعای بستن زبان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید